Pagina principala  |    Forum  |    Despre Noi  |    Contact  |    MAGAZIN  |    PRODUSE LA PROMOTIE
ro en fr de hu it

<< Septembrie 2017 >>
  Lu. Ma. Mi. Jo. Vi. Sa. Du.
>  0  0  0  0 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  0


PARAMETRII FORTEI MUSCULARE

După Harison Clarke, conditia fizică reprezintă capacitatea de a face fată solicitărilor cotidiene, cu vigoare si vioiciune, fără senzatia de oboseală, păstrând o energie suficientă pentru petrecerea timpului liber si pentru a putea reactiona prompt si adecvat la împrejurări neprevăzute.

 

Aceasta presupune :

- o anumită fortă musculară si rezistentă;

- flexibilitate articulară - capacitatea de a desfăsura o activitate prelungită cu antrenarea grupelor musculare mari;

- mentinerea greutătii corpului în limite acceptabile.

 

În zilele noastre pentru a face fată nevoilor stringente ale vietii, forta musculară este solicitată mult mai putin decât în trecut.

Starea de bine, de conditie fizică bună este legată de forta muschilor, de utilizarea acestora.

 

Musculatura abdominală, tonică ajută la diminuarea solicitărilor lombo-sacrale, transferând tensiunile născute în timpul ridicării unei greutăti, mai ales la nivelul soldului si mai putin la nivelul coloanei.

 

Abilitatea motorie, forta, agilitate, viteza miscării sunt alte câteva calităti ale muschilor.

 

PREVENIREA OBOSELII.

Muschii pot utiliza 10 - 20%, din forta lor maximă pentru eforturi de lungă durată, dar de viteză relativ redusă si mai putin de 10%, pentru eforturi rapide.

Flexibilitatea este mai mare la femei decât la bărbati si scade cu vârsta.

Rolul flexibilitătii este important în postură (mentinerea pozitiei), în refacerea tensiunii musculare si în relaxare.

 

Senzatia de oboseală este dată de nivelul acidului lactic si de pragul de percepere al individului.

Extensia totală intervine când continutul în glicogen al muschiului în activitate este epuizat. Individul bine antrenat poate lucra cu o încărcătură relativ mare, înainte ca acidul lactic să crească considerabil în sânge. Viteza de percepere a oboselii - care creste odată cu vârsta - este corelată cu frecventa atinsă de inimă la un efort dat, cu intensitatea acestuia, precum si cu gradul de antrenament al subiectului.

 

Rezistenta cardiorespiratorie este dependentă de functionarea optimă a sistemului de transport si liberare a O2 si se exprimă în consumul maxim de O2 (putere aerobă).

Testarea functiei cardiorespiratorii permite si estimarea fitness-ului individului. Capacitatea aerobă variază cu vârsta, sexul si gradul de antrenament.

 

Pentru E.Astrabnd, intensitea efortului care reclamă folosirea a 50%, din capacitatea aerobă este maximum pe care îl poate suporta o persoană timp de sapte ore pe zi pentru un efort dat.

 

De exemplu, lucrătorii din constructii folosesc, în genere, 30% din capacitatea aerobă. Rezistenta cardiovasculară are o mare intensitate în mentinerea sănătătii, ceea ce constituie un motiv puternic pentru a determina populatia să-si dezvolte conditia fizică.

 

Există un nivel minim de conditie fizică care să îngăduie mentinerea sănătătii. R. Cooper a considerat că nivelul minim este reprezentat de un consum de O2 de cel putin 42ml/kg de greutate, nivel care îngăduie participarea activă a individului la cele mai multe din situatiile neprevăzute (stări emotionale deosebite, calamităti etc).

 

Fitness-ul fizic îi asigură individului adaptarea la stresuri, la cele mai variate agresiuni. Este un adevăr evident pentru toti că lipsa de miscare asociată cu vietuirea în medii dens populate, cu solicitări psihoemotionale variate si mereu mai intense, precum si cu poluarea (chimică, sonoră, etc), care neîndoielnic ne afectează sănătatea, pot fi contracarate eficient de efortul fizic.

 

Totusi nu mai mult de 10% din populatia normală (asimptonmatică) prezintă un răspuns corespunzător la efort. Pentru ca efortul să rămână un prieten al nostru, este nevoie să stim care este reactia noastră si mai ales a aparatului cardiovascular la acesta.

 

Evaluarea capactătii de efort permite determinarea capacitătii individuale de efort, tendinta susceptibilitătii subiectului testat la cardiopatie ischemică sau aritmii, dirijarea programului de antrenament si verificarea eficacitătii acestuia.

 

Capacitatea de performantă fizică a individului este definită de mai multi parametri si anume:

- puterea maximă aerobă (rezistenta) se exprimă în travaliu (W) la care echilibrul metabolic poate fi mentinut până când apar semnalele si simpomele tulburării circulatorii coronariene;

- puterea maximă anaerobă;

- coordonare neuromusculară;

- toleranta subiectivă la efort.

 

Puterea maximă aerobă se exprimă în consum de O2 maxim. Acesta poate fi determinat prin măsurătoril directe bazate pe faptul că intensificare efortului muscular determină mărirea VO2 până la un anumit nivel - considerat maxim - întrucât cresterile ulterioare ale intensitătii efortului nu mai produc mărirea consumului de O”. Consumul de O2 maxim poate fi determinat si indirect, pe baza relatiei lineare ce există între frecventa cordului, intensitatea si consumul de O2.

 

Puterea maximă aerobă este legată de cantitatea de masă musculară folosită în efort (astfel, puterea maximă aerobă este mai mică atunci când efortul este efectuat de brate decât atunci când sunt solicitate membrele inferioare).

 

FACTORII CE INFLUENTEAZĂ NIVELUL PUTERII MAXIME AEROBE sunt în primul rând cei care tin de zestrea ereditară, precum si cei dependenti de influenta mediului înconjurător.

 

Nivelul cel mai ridicat al puterii maxime aerobe este atins la începutul vârstei de adult, iar declinul acesteia începe la sexul masculin după 25 - 30 ani, pentru ca la 70 de ani să reprezinte aproximativ 50% din valoarea înregistrată la 20 de ani; la sexul feminin puterea maximă aerobă se mentine aproximativ constantă în timpul perioadei fertile, după care scăderea este asemănătoare cu cea a bărbatilor.

 

Dacă în copilărie nu sunt diferente între sexe în privinta nivelului puterii aerobe maxime, adolescentii ating valori mai mari decât adolescentele. Variatiile etnice nu sunt mai mari de 10% pentru puterea maximă aerobă pe kg de greutate corporală.

 

Clima determină si ea modificări ale capacitătii maxime aerobe, la tropice nivelul acesteia fiind mai coborât decât la poli. Subnutritia si malnutritia afectează de asemenea puterea aerobă maximă, care revine la valori normale pentru alimentatie ratională.

 

Altitudinea de peste 3000 m scade capacitatea maximă aerobă cu mai putin de 20%. Aclimatizarea la altitudine reclamă un interval de timp de câteva săptămâni. Activitatea fizică obisnuită, cotidiană, ocupatională si cea recreatională, au de asemenea rol important în stabilirea nivelului puterii maxime aerobe a unui individ.

Bolile, fie acute fie cronice, scad consumul de O2. 

 

PRINCIPIILE TESTĂRII CAPACITĂTII DE EFORT.

 

Testul de efort, trebuie să se desfăsoare în conditiile unui echilibru metabolic aerob pentru definirea capacitătii maxime aerobe sau a nivelului la care subiectul manifestă simptome sau semne care indică suferintă coronariană. Testarea prin efort trebuie să fie necostisitoare, reproductibilă, usor de efectuat pentru oricine, progresivă, să înceapă de la nivele joase, accesibile si bolnavilor sedentari.

 

Testarea se face sub supravegherea medicului, în conditii de dotare corespunzătoare care să confere securitate procedurii, cu respectarea câtorva conditii si anume: asigurarea odihnei din timpul noptii ce precede examinarea, evitarea eforturilor musculare intense în ultimele 24 ore; subiectul trebuie să fie la cel putin două ore după o masă usoară; de preferat, se va efectua dimineata în conditii de microclimat adecvat, după instruirea subiectului asupra procedurii.

 

Testarea va fi precedată de o perioadă de încălzire, iar revenirea la repaus se va face treptat. Se va evita dusul cald sau rece cel putin o oră după test. Motivul întreruperii testării poate fi : subiectiv (senzatie de epuizare, ameteli, cefalee) sau obiectiv (dureri în piept cu caracter anginos, dificultate în respiratie, paloare, tulburări în coordonare, transpiratii profunde, reci, răspuns inadecvat al tensiunii arteriale, modificări ale electrocardiogramei sau atingerea frecventei maxime cardiace pentru vârsta respectivă).

 

 Există diverse metodologii de testare ca: testul de efort continuu sau intermietent, submaximal sau maximal, folosind bicicleta ergometrică, covorul rulant sau scările de diverse tipuri.

 

Deseori, oboseala musculară poate să preceadă atingerea limitelor cardiorespiratorii, obligând la întreruperea testării. Care sunt parametrii urmăriti în timpul testării capacitătii de efort?

 

Tensiunea arterială, pulsul central (măsurarea bătăilor cordului la nivelul acestuia sau pe EKG) si electrocardiograma sunt înregistrate înaintea începerii testării, precum si în minutele 1 - 3 - 5 ale fiecărei trepte de efort (în timpul efortului) si după acesta, până la revenirea la valorile initiale. Întrucât consumul de O2 mediu exprimat în ml/kg/l în repaus, în culcat, precum si la efortul standard de aceeasi intensitate este relativ constant, la diverse grupe de subiecti, ca unitate de măsură pentru redarea Vo2 de repaus, în pozitia culcat, s-a adoptat MET care este echivalent cu 3,5 ml O2/kg/l'. Astfel capacitatea de efort poate fi tradusă în MET. De exemplu, un subiect cu o capacitate de efort de 31,5 ml O2/kg/l' are 9 METS.

 

Tensiunea aterială sistolică sau maximă creste proportional cu intensitatea efortului. Panta cresterii tensiunii arteriale cu efortul variază între 7,5 - 12 mmHg/MET.  În timpul testării, tensiunea arterială sistolică maximă atinsă de un bărbat sănătos este de 240 +- 20 mmHg. O crestere a tensiunii arteriale sistolice în efort peste 12 mmHg/MET sau mai mult de 15 mmHg/fată de valoarea din repaus este considerată ca răspuns hipertensiv.

 

Dimpotrivă absenta cresterii tensiunii arteriale la efort sau cresterea ei sub 5 mmHg/MET este notată ca răspuns hipotensiv. Tensiunea arterială diastolică la efort nu se modifică semnificativ, iar la cei antrenati se remarcă scăderi ale acesteia.

 

Frecventa cordului creste cu intensitatea efortului: dacă la atleti răspunsul normal al frecventei, vizavi de efort, este de 4 - 8 bătăi/Met, la sedentari, panta cresterii este de 8 - 1 bătăi/MET.

Excesul de greutate al celui testat face ca răspunsul frecventei cordului la efort să fie neeconomic 12 - 18 bătăi/MET.

 

CRITERIILE PE BAZA CĂRORA SE POATE CONSIDERA CĂ TESTUL DE EFORT S-A EFECTUAT PÂNĂ LA NIVELUL MAXIM SUNT:

 

Frecventa cardiacă maximală si implicit atingerea VO2 maximal (când orice cresteri ale intensitătii efortului nu mai determină mărirea Vo2), valoarea lactatului sangvin. Se stie că atunci când un subiect atinge un continut respirator egal cu 1, mai poate continua efortul încă 30 - 90 sec., în functie de nivelul conditiei sale anaerobe.

 

 

Se cunosc o serie de situatii care determină cresterea pulsului la efort, fără ca VO2 maxim să fie semnificativ redus; acestea sunt:

- deshidratarea la efort intens sau la expunere la căldură;

- efortul intens prelungit;

- efortul la temperatură ridicată;

- efortul după substante cu efecte pirotogene (ce cresc temperatura corpului).

 

De asemenea, stările emotionale atât pozitive, cât si cele negative, accelerează pulsul; cu cât efortul va fi mai intens cu atât efectul sistemului nervos asupra pulsului va fi mai putin pronuntat.

  
Informaţii


Articole ProLife


Utilitatea articolului
Acest articol a fost notat de vizitatori cu nota medie .


Scrie un comentariu
Nu aveti posibilitatea de a adauga comentarii! Vă mulţumim

Ultimele link-uri adăugate
shopmania.ro
Piscine Ecologice
Revista LYL
Suplimente Nutritive
Nutrex Research
Muscle Asylum Project
Syntrax Innovations
Anabolic Xtreme
www.gasparinutrition.com
www.maxfitmag.com

ISO 9001
ISO 9001

ProNutrition VitaLife Nature's Best MadMax Nutrend USA Natural Max Performance BSN MuscleTech Jasper Syntrax Gaspari Nutrition
 
promovat si listat in directoarele web
  Medicina Director Web - unLink.ro - Adauga si site-ul tau Smartbuy.ro - preturi si comparatii Addsite:: Magazine online - Sport TRAFIC TRIPUL - Directo Web Promovare Web ClickLink.ro Director Web Romanian Top66 jocuri Director Web Romania Acid Links - director web Adauga site in top online sanatate familie intretinere Cazare Predeal Adevarate.Net Poliamida Director Web AdSmarty Web Design Desene de colorat Bloogle Director Web ClickLink.ro Director web romania dotro.cn Promovat de Red-Web Dot Romania Director Web dYr.ro Reviste eLinks.ro Cel mai cuprinzator director romanesc Fier forjat Informatii in timp real www.realtimeinfo.ro Director web Director Web SEODIR SEO Romania Pagina indexata de motorul de cautare Romanesc  indexsite Director Web Inscrie.com Medicamente LinkPlus Siteuri